Internetový obchod

Pre obchodnú expanziu firiem je Internet jedinečnou možnosťou na získanie nových zákazníkov.

Internetový obchod môžeme charakterizovať ako webovú aplikáciu s informačným systémom prepojenú na samotnú web stránku. Charakter web stránky je tak orientovaný na poskytnutie množstva informácií o ponúkanom tovare a možnosti samotného objednania tovaru. Pokiaľ je vašim koncovým klientom domáci zákazník, hovoríme o aplikácii typu B2C (business-to-customer). V prípade obchodných transakcií s inými spoločnosťami cez on-line systémy hovoríme o obchodovaní typu B2B (business-to-business). Web aplikácie pre B2B sú doplnené o množstvo doplnkových funkcií, obchodných transakcií, objednávkových systémov, veľkoobchodných cenníkov, množstevných zliav a podobne.

Obr.internetovy obchod, internetový obchod, e-shop, eshop, B2B, B2C, on-line obchodovanie, eBussines, e-commerce

Predpoklady a východiska

Úvodným krokom pre vytvorenie internetového obchodu je zabezpečenie podporných procesov, naplánovanie a stanovenie obchodnej politiky. On-line predaj je možné nastaviť len aj ako podporu priameho predaja a budovanie značky firmy na Internete. Predpokladmi pre vstup na internetový trh sú technologická inovatívnosť a ochota investovať do internetových riešení pričom treba byť pripravený na nového zákazníka, ktorý má iné špecifiká trhového správania sa. Pre úspech internetového obchodu je dôležité návštevníkovi portálu ponúknuť vhodný tovar. Virtualita Internetu výrazne ovplyvňuje ponuku a aj správanie sa spotrebiteľa. Vhodným sortimentom je hlavne literatúra, multimediálne nosiče, softvér, hardvér, kozmetika, športové potreby. Aj ostatné komodity majú šancu na úspech, pokiaľ spotrebiteľ neuprednostní osobný kontakt s predajcom. Internetový obchod by mal byť umiestnený pod čo najvhodnejšou doménou, ktorá by sa mala ľahko pamätať, mala by byť čo najkratšia a názvom silne reprezentovať obchodný portál. On-line obchod by mal byť tiež hostovaný na serveri zvládajúcom očakávanú prevádzku a návštevnosť. Práve návštevnosť internetového obchodu je určujúca aký obrat dokážete vyprodukovať.

Obr.internetovy obchod, internetový obchod, e-shop, eshop, B2B, B2C, on-line obchodovanie, eBussines, e-commerce

Vývoj a prevádzka internetového obchodu

Rozhodnutie vybudovať on-line obchod pre vašu spoločnosť znamená výber dodávateľa webových riešení, pokiaľ nedisponujete vlastným vývojárskym tímom. Riešenie je takmer vždy vyvíjané na mieru. Vyžaduje si úvodné vypracovanie špecifikácie popisujúcej funkcionalitu systému a obsahovú štruktúru. Navrhnutý systém by mal obsahovať CMS systém pre správu obsahu internetového obchodu, aby zadávané údaje boli ľahko modifikovateľné a vždy aktuálne. Od spôsobu realizácie závisia aj náklady na prevádzku. S CMS riešením sa stanete nezávislejší od dodávateľa a dáta si dokážete do systému zadávať aj sami. Outsourcing kompletných IT služieb má význam aj v takomto prípade. Pri vývoji internetového obchodu treba optimalizovať systém na fakt, že zákazník by si mal tovar objednať na čo najmenší počet klikov. Vizuálne spracovanie a prevedenie internetového obchodu by malo byť čo najviac pútavé, prehľadné a elegantné. Zákazníka pri prvom kontakte predovšetkým zaujme táto skutočnosť a ak ho zaujme jedinečné prevedenie bude sa k Vám vracať. Dôraz netreba preto klásť len na technologické riešenie ale aj na grafické prevedenie internetového obchodu.

Obr.internetovy obchod, internetový obchod, e-shop, eshop, B2B, B2C, on-line obchodovanie, eBussines, e-commerce

Spracovanie objednávok a platby za tovar

Evidencia zaslaných objednávok si vyžaduje databázové riešenie kde máte možnosť sledovať stav vybavovania objednávok, evidovať platby a efektívne pracovať s tovarom. Zaslaná objednávka sa zapíše do databázy kde čaká na vybavenie. V závislosti od riešenia spôsobu platby sa vykoná aj jej spracovanie. Spôsob platieb za objednaný tovar cez internetový obchod je niekoľko. Rozdeliť platby môžeme na 2 typy - elektronicky alebo štandardným zaslaním faktúry poštou. Elektronické riešenie platieb je efektívnejšie a prináša úsporu. Platby spracováva automatizovaný systém a vyžaduje si iba základnú administráciu prevažne až na samotné zasielanie tovaru. Váš internetový obchod by mal obsahovať možnosti platieb bankingom príslušných slovenských bánk, kedy zákazník na najmenší možný počet klikov platbu uhradí. Zaužívaným spôsobom spracovania je tiež zaslanie elektronickej predfaktúry, ktorú zákazník môže uhradiť Internet bankingom alebo aj bankovým prevodom. Pri platbách a prepojení systému internetového obchodu s bankou cez XML sa platba zákazníka za tovar na základe variabilného symbolu priamo priradí predfaktúre v reálnom čase, čo pre váš systém znamená že zákazník zaplatil a čaká na doručenie tovaru. Systém môže následne vygenerovať elektronickú faktúru a zaslať ju priamo zákazníkovi alebo zadať na vytlačenie a ďalšie spracovanie. Následná distribúcia tovaru je posledným článkom na ceste k spokojnému zákazníkovi využívajúcemu Váš internetový obchodný portál.

Obr.internetovy obchod, internetový obchod, e-shop, eshop, B2B, B2C, on-line obchodovanie, eBussines, e-commerce

index | B2B B2C eshop | ecommerce internetovy obchod

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie
www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač
www.equark.sk - veda, výskum, technika, popularizácia vedy
www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky
www.elearning.sk – portál pre elektronické vzdelávanie, online kurzy, e-learning, LMS, komplexné poradenstvo v oblasti e-learningu
www.globaloffice.sk - registračné virtuálne sídlo sro spoločnosti, poskytnutie sídla, zakladanie spoločnosti, virtuálna adresa a kancelária, adresa na prenájom
www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting
www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém
www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce
Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn
Numizmatika.sk - mince, bankovky, zberatelia aukcie predaj burza mincí a bankoviek Spravodajstvo.sk - Spravodajstvo.sk - online PR správy, PR články, monitoring správ
www.vykupzlata.sk - výkup zlatých predmetov

Virtuálne registračné sídlo spoločnosti, poskytnutie sídla firmy

Virtuálna kontaktná adresa, virtuálna schránka a prenájom adresy

Parfémy